مرور برچسب

بندپی

نظارت شنوایی شناسان بر غربالگری شنوایی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی در مراسم افتتاحیه شانزدهمین کنگره شنوایی شناسی ایران در هتل المپیک تهران، گفت: اگر نگاه علمی و کارشناسی به آسیب ها و مسائل پیرامون خود داشته باشیم شاهد…