طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
به هیچ‌وجه تلفن همراهتان را با خود به تخت نبرید چراکه نه تنها تمام توجه شما را به خود جلب می‌کنند بلکه تحقیقات ثابت کرده‌اند استفاده از این وسایل هنگام خواب می‌تواند موجب اختلال حواس شود.