مرور برچسب

بهداشت مواد خوراکی

آلوچه و لواشک هایی با طعم اسیدسیتریک

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛  محمد حسین عزیزی انجمن صنایع غذایی ایران در خصوص نظارت بر فروش خوراکی های غیر بهداشتی در پایتخت گفت: نظارت بر فروش خوراکی های غیر بهداشتی در سطح شهر، برعهده وزارت بهداشت است که به صورت مقطعی، کلی و…