مرور برچسب

بهزیستی

درد روانى برخى نمايندگان رياست جمهورى/٨٠درصد بار سلامت جامعه بر دوش روانشناسان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ الهياری رييس سازمان نظام روانشناسي در جشن روز روانشناس و مشاور كه در اين سازمان برگزار شد، گفت: سال ١٣٨٢ طرح تأسيس سازمان نظام روانشناسى با دستور رهبرى مطرح شد و سازمان شكل گرفت. افراد بسيارى در شكل…