داروی درمان میگرن

مرور برچسب

بیش فعالی و امگا3

خط قرمزهای مصرف امگا3 / آیا این اسید چرب از سکته مغزی پیشگیری می کند؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ امگا ۳ یکی از اسیدهای چرب ضروری است که در ساختمان برخی چربی‌ها وجود داشته و ویژگی‌های خاصی دارد. این اسیدهای چرب را به این دلیل که برای ادامه حیات بدن ضروری بوده و توسط خود بدن انسان قابل تولید…