مرور برچسب

بیمارستان آموزشی

دولت و مجلس به توسعه بیمارستان‌های آموزشی کمک کنند

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ سیدحسن هاشمی در حاشیه بازدید از بیمارستان فراهان در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل کاستی‌هایی که از نظر زیرساختی وجود دارد، مردم خود وارد میدان شده‌اند و در تکمیل پروژه‌ها کمک کرده‌اند. در شهرستان های…