مرور برچسب

بیمارستان امیرالمومنین تبریز

هوشمند سازی بیمارستان امیرالمومنین تبریز

آرش روحی مسئول تجهیزات بیمارستان امیرالمومنین تبریز در گفت‌و گو با خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ گفت: تقریبا یک سال پیش پروژه‌ای به ذهنم رسید که آن را برای نخستین بار در کشور اجرا کنم. طبق این طرح در بیمارستان‌ها، مهندسان پزشکی باید…