مرور برچسب

بیمارستان حضرت رسول

جزئیات انتقال پزشک مصدوم شبکه بهداشت نیک شهر به تهران

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ پیرحسین کولیوند سرپرست اورژانس از دکتر قربانی به عنوان یکی از سرمایه‌های جامعه پزشکی یاد کرد که در دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیل کرده و برای گذراندن طرح نیروی انسانی خود به ایرانشهر…