طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
دانشمندان پس از انجام یک آزمایش در میان زندانی‌ها موفق شدند کارکرد مغز بیماران روانی را با افراد سالم مقایسه کنند.