مرور برچسب

بیماری ذیابت

بهبود زخم های مقاوم به درمان دیابتی ها با اوزون تراپی

به گزارش طبیب من به نقل از ایرنا، سید احمد رئیس السادات دبیر انجمن طب فیزیکی و توانبخشی ایران و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در زخم های دیابتی بهبود خونرسانی کلید درمان است؛ ممکن است برحسب شرایط از شست وشو با محلول های…