مرور برچسب

بیماری مزمن انسداد ریه

کمبود ویتامین K در بیماران ریوی و قلبی جدی گرفته شود

به گزارش طبیب من به نقل از ایرنا، التهاب ریه در بیماری مزمن انسداد ریه (COPD) با تنگی نفس ناشی از محدودشدن جریان هوا مشخص می‌شود. مطالعات جدید نشان می دهد این التهاب به ریه محدود نمی‌شود و بر سایر ارگان‌های بدن از جمله قلب تاثیرگذار است و…