مرور برچسب

بیماری مقاربتی

سیفلیس چیست؟

سیفلیس یک بیماری مقاربتی است. سیفلیسم در آزمایش خون مشخص می‌شود. سیفلیسم به وسیله یک باکتری به نام ترپونما پالیدوم منتقل می‌شود. آنتی بیوتیک پنی سیلین در سال 1940کشف شد. بیماری سفلیس سه مرحله متفاوت دارد. اگر شما هر یک از علائم بیماری…