طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
به زودی محقق می شود؛
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت شهرستان دشتستان واقع در استان بوشهر، از اعلام آمادگی برای نمایندگی بیناد بیماری های نادر ایران و کلینیک تخصصی نادر در شهرستان دشتستان خبر داد.