مرور برچسب

بیماری های نادر

ساخت کلینیک تخصصی و حمایت از بیماران نادر استان بوشهر

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ سمیه عاملی در مورد وضعیت بیماران نادر شهرستان دشتستان توضیح داد که با توجه به نوع فعالیت مجمع خیرین و برنامه های در پیش گرفته شده آمار دقیق و روشنی از بیماران نادر در دست نیست اما توجه به…