مرور برچسب

بیماری های نورولوژی

استفاده از فناوری های نوین در درمان بیماری های اعصاب

به گزارش طبیب من به نقل از ایرنا، دکتر محمدتقی جغتایی با اشاره به برگزاری ششمین کنگره علوم اعصاب ایران، گفت: این کنگره علمی توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن علوم اعصاب ایران با همکاری دانشگاه علوم پزشکی…