طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
آمریکای جنوبی مرکز تجمع ویروس‌های خطرناکی است که می تواند در آینده بزرگترین تهدید برای سلامت جهانی محسوب شود و خفاش ها مهم‌ترین منبع انتقال این ویروس‌ها هستند.
به بهانه روز جهانی بهداشت دست؛
شستن دست ها اگر با دقت و به طور صحیح انجام شود، عامل مهمی برای پیشگیری از انواع بیماری های واگیردار و مسری است.