طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بیماری «اپیدرمولیز بولوزا» یا «ای‌بی» نوعی بیماری ژنتیکی و بدون درمان قطعی است که استفاده از داروحتی برای مهار آن بسیارپرهزینه است.
اگر نکاتی که در ادامه به آن می پردازیم را رعایت کنید، دست هایی زیبا و جوان خواهید داشت.
توصیه‌های جدی برای مادران؛
کودکان مستعد عارضه پوستی «اگزمای سرشتی» باید به طور دائم پوست خود را چرب نگه دارند.