طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بر اساس جدیدترین تحقیقات پزشکی؛
دانشمندان دریافتند چشم انسان دارای باکتری های مفیدی است که این عضو را از بیماری های مختلف محافظت می کند.
چشم صورتی التهاب قسمت‌های داخلی پلک است و احتمال ایجاد آسیب به بینایی در صورت درمان فوری، پایین است.