مرور برچسب

بیمار

علت سفر بیماران کشورهای پیشرفته به ایران

به گزارش طبیب من به نقل از خبرگزاری تسنیم، ابراهیم بای سلامی در نشست مطبوعاتی همایش تخصصی ساماندهی و آغاز عملیات اجرایی طرح گردشگری پزشکی تامین اجتماعی اظهار داشت: جذب گردشگر در حوزه گردشگری پزشکی وابسته به چند مولفه است از جمله اولین محرک…