مرور برچسب

بیمه دارو تک نسخه ای

برخی داروهای با امکان دریافت بدون نسخه از پوشش بیمه خارج شد

به گزارش طبیب من به نقل از ایرنا، داروهای 'او تی سی' یا بدون نسخه داروهای ساده و معمولی هستند که مردم می توانند این داروها را بدون تجویز پزشک و ارائه نسخه از داروخانه ها تهیه کنند و به قیمت آزاد بفروش می رسد. غلامرضا اصغری بدون اشاره به…