طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
یکی از شرکتهای فناور داخلی در حوزه‌هایی چون سلول‌درمانی، مهندسی بافت و ژن‌درمانی، با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تعاملهای بین رشته‌ای، بخشهایی از این ساخت شامل تولید فرآورده‌های سلولی و بافتی را عرضه کرده است.