مرور برچسب

بیولوژی

تجهیزات آزمایشگاهی به کمک تولید فرآورده‌های سلولی و زیستی می‌آیند

به گزارش طبیب من به نقل از تسنیم؛ توسعه دانش و فناوری در حوزه بیولوژی سلولی و مولکولی برای رسیدن به فناوریهای نوین درمانی نقش مهمی را در بهبود بیماری‌ها و آزمایشهای تولیدات این حوزه دارد. بر همین اساس یکی از شرکتهای فناور داخلی در…