طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
متخصص تغذیه با اشاره به تنش روحی و تفکر مانکن شدن که می‌تواند موجب بروز نوعی بیماری شود، بیان کرد: این افراد دچار اختلال در رژیم غذایی می شوند.