طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بی‌اشتهایی یکی از مشکلات شایع کودکان محسوب می‌شود و چند علت مهم دارد که با شناخت آن‌ها می‌توان این مشکل را درمان کرد.
به گفته یک متخصص تغذیه رفتار غلط مادران موجب بی اشتهایی بیشتر در کودکان می‌شود.