مرور برچسب

بی تفاوتی

۱۰ علامت هشدار دهنده آلزایمر را بشناسیم

بیماری آلزایمر شروعی تدریجی وخاموش دارد و ممکن است مدت طولانی جلب توجه نکند و تصور شود این تغییرات بخشی از روند طبیعی پیری است. توجه نکردن به نشانه‌های این اختلال باعث تشخیص دیرهنگام آن می‌شود. طبیب من- یکی از اولین نشانه‌های این بیماری…