مرور برچسب

بی حوصلگی

آیا گرفتار اختلال هورمونی شده‌ام؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ تغییر سطح هورمون ها در دوره های مختلف زندگی مانند قبل و در طول دوره عادت ماهیانه، بارداری یا در طول یائسگی طبیعی است، اما برخی از بیماری ها، داروها و شرایط می توانند سطح هورمون ها را تغییر دهند…