داروی درمان میگرن

مرور برچسب

بی نظمی

چرا برخی منظم و برخی شلخته‌اند؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ چرا برخی افراد دنبال زندگی باثبات و قابل پیش بینی هستند و برخی دنبال تغییر روزانه در زندگی هستند؟ چرا برخی افراد تصمیمات منطقی می گیرند و برخی دیگر تصمیمات لحظه ای و هیجانی؟ احتمالا برای شما هم…