طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
محققان به یکی از عواملی که در بیماری ها و حملات قلبی نقش دارد، دست پیدا کردند.
یک مطالعه جدید نشان داد که تجربه خشونت به حافظه کوتاه مدت و قدرت شناختی و ادراکی افراد آسیب‌های جبران ناپذیری وارد می‌کند.
محققان موفق به ساخت نانو ربات‌هایی شدند که می‌توانند روند تزریق دارو را در آینده متحول کنند.