مرور برچسب

تامین اجتماعی

ثبت نام پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کارشناسی آغاز شد

به گزارش طبیب من، دکتر ملک محمد نجفی رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی از آغاز ثبت نام جهت پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقطع تحصیلی کارشناسی نیم سال اول تحصیلی ۹۷-۹۶(ترم مهرماه)، موسسه متبوع خود خبر داد و خاطرنشان…