مرور برچسب

تامین تجهیزات

حلقه مفقوده تامین تجهیزات در حوزه توانبخشی

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ حسن قاضی زاده هاشمی در مراسم رونمایی از طرح کلان ملی ساخت سیستم پروتز عصبی پاراواک که امروز در بیمارستان رفیده برگزار شد، گفت: امیدواریم با همکاری بخش خصوصی تجهیزات توانبخشی به روز دنیا وارد کشور…