مرور برچسب

تاول زدن دهان

«سندرم سوزش دهان» چیست؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ سندروم سوزش دهان از جمله بیماری های آزاردهنده ای است که صرفا با درد همراه نیست اما فرد تصور می کند دهانش در حال سوختن است و معمولا این سوزش را در تمام نقاط دهان مانند زبان، لب ها، لثه، کام و گلو…