طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رئیس شبکه هپاتیت کشور با اشاره به اینکه امکان انتقال هپاتیت C در مراکز نامطمئن و غیرمجاز حجامت و خالکوبی وجود دارد، گفت: تاکنون واکسنی برای ایجاد مصونیت در برابر ویروس هپاتیت Cساخته نشده.
اغلب افراد از خطرات تاتو و خالکوبی آگاهی چندانی ندارند. زنگ هشدار این مد جهانی اکنون در خلیج مکزیک پس از بی‌احتیاطی یک مرد به صدا در آمد.