طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
معضل بیکاری را می‌توان جدی‌ترین چالش حوزه اقتصادی و اجتماعی ایران نام نهاد که در این میان قشر تحصیلکرده، بیش از گروه‌های دیگر با این عارضه دست و پنجه نرم می‌کنند.