مرور برچسب

تحصیل کرده

ریشه یابی بیکاری تحصیلکرده‌ها

به گزارش طبیب من به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از جدی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی ایران به عارضه بیکاری و محدودیت در فرصت‌های شغلی معطوف می‌شود. به واقع فلسفه تأکید بر برخی مؤلفه‌ها همچون تولید نیز تا حدود بسیاری به مهار و…