مرور برچسب

تحقیقات جدید در رابطه با مورفین

چرا زنان به دوز بالای مورفین برای تسکین درد نیاز دارند؟

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ یکی از داروهای اصلی برای درمان تسکین دردهای مزمن یا شدید،مورفین است. نتایج یک مطالعه جدید توضیح می دهد که چرا زنان در یک شرایط مشابه، برای تسکین دردهایشان، اغلب نیاز به دوزهای بالاتری از مورفین…