مرور برچسب

تحول بهداشت

پایان سال ۹۷، آخرین فرصت اجرای نظام ارجاع در کشور

به گزارش طبیب من به نقل از ایسنا، استقرار نظام ارجاع قرار است هزینه‌های نظام سلامت را با حضور پزشکان عمومی در سطوح اول مراقبت‌های اولیه کاهش دهد؛ به این ترتیب مردم به جای مراجعه مستقیم به پزشک متخصص و پرداخت هزینه زیاد، با هزینه‌ای کمتر…