طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
وزیر بهداشت در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر همراهی وی با دکتر روحانی، گفت: من چنین سخنی را به زبان نیاوردم.
معاون توسعه وزارت بهداشت از بهره برداری چهار هزار تخت تا پایان شهریورماه امسال در سطح كشور خبر داد.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه ٧٤ درصد نانوایی ها، استاندارد نمک موجود در نان را رعایت می کنند از لزوم برطرف شدن اشکالات طرح تحول سلامت خبر داد.