طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت؛
سخنگوی وزارت بهداشت در مورد لغو یک نشست خبری با موضوع تخلفات سازمان غذا و دارو توضیحاتی ارائه داد.