طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
انقلابی در مهندسی زیستی؛
گروهی از مهندسان زیستی موفق به تولید یک تخمدان چاپ سه‌بعدی شدند که در حال حاضر تنها در بدن موش‌ها کار می‌کند.