مرور برچسب

تخم مرغ مایع

الزام کارخانجات تولید مواد غذایی به استفاده از تخم مرغ مایع پاستوریزه

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ به نقل از ایفدانا سمیره صباح معاون اداره کل نظارت بر فراورده های غذایی سازمان غذا و دارو در خصوص استفاده از تخم مرغ در واحدهای تولید کننده مواد غذایی و نظر به مخاطرات میکروبی و فیزیکی استفاده از تخم…