مرور برچسب

تداخل دارویی با رزماری

زنگ هشدار مصرف رزماری

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ رزماری پیشینه بسیار تاریخی، جالب و متنوعی ؛ ازاستفاده این گیاه توسط جن و جادوگران گرفته تا استفاده در مراسم ازدواج و تدفین، دارد .به نظر مى رسد این گیاه دارای یک داستان افسانه اي و فانتزی…