مرور برچسب

ترس کودک

بیماری‌های اضطرابی، حاصل ترساندن کودک

به گزارش طبیب من به نقل از میزان٬ فاطمه رضائیان روانشناس کودک گفت: بسیاری از مادران برای کنترل کودکان خود متوسل به عمل ترساندن کودکان می‌شوند که این موضوع می‌تواند در آینده بر رفتار کودکان تاثیرگذار باشد. وی افزود: ترساندن کودک را در…