طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
بر اساس جدیدترین مطالعات؛
یک پژوهش جدید نشان داد که جوانه های چشایی زبان موش ها می‌تواند طعم آب را تشخیص دهد و این مزه به ترشی نزدیک است.