مرور برچسب

ترشیجات

سرو سالاد و ترشیجات بدون بسته بندی در غذافروشی‌ها ممنوع!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «خبرکده»؛ بهرام دارایی مسئول آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو، سازمان غذا و دارو  گفت: سازمان غذا و دارو درحوزه مواد غذایی تازه و مواد بسته بندی شده، بر غذافروشی‌ها نظارت کامل دارد و ازلحاظ سموم باقی مانده،…