طبیب من

مهمترین عناوین گروه ها
رفلاكس اسيد معده اغلب در افراد سرد مزاج بروز می کند، بنابراين برای درمان آن بايد از داروهايی با طبع گرم استفاده كرد.
پاسخ به پرسش شما؛
سوالی که کاربر طبیب من در قسمت"طبیب آنلاین" مطرح کرده بود، توسط متخصص گوارش و کبد پاسخ داده شد.