مرور برچسب

ترمیم بافت، قلب

معجزه بانداژ‌های جدید برای ترمیم بافت بدن انسان

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛  دانشمندان ماده زیستی شبيه کاغذ را از اندام‌هایي مثل تخمدانها، رحم، قلب، کبد و عضلات ساخته‌اند که بسیار نازک و قابل انعطاف است. این ماده ویژگی و خصوصیات سلولی عضوی که از آن ساخته شده‌اند را حفظ…