مرور برچسب

ترکیب پروتئین و کربوهبدرات

برای مصرف مواد غذایی ساعت خود را کوک کنید

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «سبک زندگی»؛ دانستن این نکته که چه زمانی از روز بهترین زمان برای مصرف مواد غذایی مختلف مانند پروتئین، کربوهیدرات ها و چربی‌ها است، می تواند به عملکرد موثر و سازنده شما در محیط کار و انجام تمرینات…