مرور برچسب

تزریق سلول های بنیادی

پیوند قلب احتمالا تا یک دهه دیگر منسوخ می شود

به گزارش طبیب من به نقل از ایرنا، از روزنامه تلگراف، پروفسور 'استیون وستبای' جراح قلب بیمارستان جان رادکلیف در آکسفورد در مراسم پنجاهمین سالگرد اجرای اولین پیوند قلب انسان گفت: زمان آن فرا رسیده که به جای پیوند قلب به درمان با پمپ های…