مرور برچسب

تست عملكرد ريه

با این مواد غذایی «آسم» را فیتیله پیچ کنید!

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «چی و چجوری»؛ داروهای زیادی برای درمان بیماری آسم وجود دارد اما مصرف دارو عوارض ناخواسته ای را هم در پی دارد. در این مقاله 10 روش طبیعى مقابله با بيمارى به كمك تغییر رژیم غذایی ارائه شده است. از هر ١٠ نفر،…