مرور برچسب

تسکین درد قاعدگی

فوت و فن‌های طب فشاری / از انگشتانتان به جای سوزن استفاده کنید

به گزارش خبرنگار طبیب من در بخش «افعال طب سنتی»؛ طب فشاری یا آکوپرشر روشی مشابه طب سوزنی است که در آن از نوک انگشتان به جای سوزن استفاده می‌شود. طب فشاری که شامل اعمال فشار به نقاط مختلف بدن در طول کانالهای انرژی است، به ترویج آرامش و درمان…